Algemene voorwaarden

Het Oranje Handelsmissiefonds helpt jaarlijks tien bedrijven uit het mkb met het realiseren van hun internationale ambities. Aan een deelname zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

 • Je bent een mkb’er (tot 250 medewerkers) met een jaaromzet van meer dan 250.000 euro.

 • Je hebt plannen om internationaal te ondernemen. Of je bedrijf is reeds in het buitenland actief, maar kan een duwtje in de rug gebruiken om de kans op succes te vergroten.

 • Je bent in staat om, wanneer je doorbreekt in het buitenland, op te schalen in mensen en middelen indien nodig.

 • Je hebt duidelijk voor ogen waar het Oranje Handelsmissiefonds je bij kan helpen.

 • Je hebt een duidelijke hulpvraag aan het Oranje Handelsmissiefonds.

 • Je onderneming is financieel gezond en als genomineerde wordt verwacht dat je de financiële gegevens van de afgelopen twee jaar aanlevert om dit te onderbouwen (datum voor het aanleveren van de jaarcijfers volgt).

 • Incomplete inschrijfprofielen zijn uitgesloten van deelname.

 • Het staat het Oranje Handelsmissiefonds vrij om in de communicatie-uitingen te communiceren over de deelnemers en de winnaars.

 • De begeleiding en support van het Oranje Handelsmissiefonds betreft geen financiële steun.

 • Het Oranje Handelsmissiefonds geeft veel hulp maar verwacht daardoor een actieve houding van de winnaars in de mogelijkheden die worden aangereikt.

 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

 • Door je in te schrijven voor het Oranje Handelsmissiefonds geef je toestemming om op de hoogte gehouden te worden van de laatste ontwikkelingen rondom het fonds. Tevens geef je toestemming aan de partners van het fonds om jou rechtstreeks te benaderen in het kader van jouw zakelijke internationale ambities.