Bij de beoordeling van de inschrijvingen kijkt de jury naar; duurzaamheid, innovativiteit van het product of de dienst, de financiële gezondheid van het bedrijf en het markt/groeipotentieel, de internationale strategie en onderbouwing van de landkeuze én de match van de gevraagde hulp, met wat het fonds te bieden heeft.