Het midden- en kleinbedrijf bestaat uit bedrijven met hooguit 250 medewerkers.