Het fonds

Opent deuren in het buitenland

Nederland exportland

Buitenlandse markten zijn enorm belangrijk voor Nederlandse bedrijven. Hoewel recente crises en een pandemie een negatief effect hadden, is de exportafhankelijkheid van onze industrie volgens cijfers van het CBS onverminderd hoog. Nog altijd dankt Nederland ongeveer een derde van het bbp en werkgelegenheid aan de export van goederen en diensten. Nederland is dus een ondernemersland met een internationale focus. Dat is logisch, aangezien Nederland een veel kleinere binnenlandse markt kent dan andere landen, zoals Duitsland, de Verenigde Staten, China of Japan.

Voor ondernemers die hun afzetmarkt willen vergroten is het heel verstandig om een stap naar het buitenland te maken.

Het Oranje Handelsmissiefonds opent deuren

Bij de troonwisseling in 2013 is voor ondernemers die een grotere afzetmarkt zoeken het Oranje Handelsmissiefonds opgericht. De initiatiefnemers ING, KLM, MKB-Nederland, evofenedex,het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), willen ondernemers helpen om nieuwe deuren in het buitenland te openen. Met dit fonds bundelen de partners hun krachten en onderstrepen zij het belang van internationale handel voor Nederland. Na vele succesvolle jaren en plezierige samenwerkingen heeft er in 2021 een wisseling plaatsgevonden in de samenstelling van de partners. Nieuwe partners EY en UPS en supporting partner het Taleninstituut Regina Coeli voegden zich bij het fonds.

Ieder jaar maken tien bedrijven kans op ondersteuning bij het opbouwen van een internationaal netwerk, omdat zij zelf vaak niet het netwerk of de armslag hebben om zelfstandig de buitenlandse markt te verkennen.

Het winnen van het fonds opent dus letterlijk deuren in het buitenland. Ondernemers gaan op missie, komen in contact met personen die zij normaal niet spreken en dat draagt allemaal bij aan het bereiken van een hoger doel: sneller starten in het beoogde exportland. Sommige eerdere winnaars verwerkten al binnen een jaar hun eerste buitenlandse orders.