’FONDS BIEDT VEEL MEER DAN ALLEEN HANDELSMISSIES’

Het Oranje Handelsmissiefonds helpt bedrijven met het verwezenlijken van hun buitenlandse ambities. Dat behelst meer dan alleen mee op handelsmissies. Zo waren de winnaars van het fonds op een Ambassadeurs conferentie voor een relevante uitbreiding van hun netwerk.

Oranje Handelsmissiefonds: veel meer dan handelsmissies

Dit is het eerste jaar dat het Oranje Handelsmissiefonds mkb’ers helpt met buitenlandambities. De naam van het fonds doet vermoeden dat alles aankomt op hulp bij handelsmissies. “Maar het fonds doet meer dan dat”, zegt Ben van de Vrie, directeur marketing zakelijk ING.

Tien innovatieve bedrijven, met de potentie om de wereldmarkten te veroveren, hadden eind 2013 de eer om in de eerste lichting van het Oranje Handelsmissiefonds (opgezet door ING, KLM, MKB-Nederland en het Ministerie van Buitenlandse Zaken), opgenomen te worden. Tien ondernemers krijgen een Handelsmissiepakket aangeboden met een symbolische waarde van € 10.000. ‘Die hulp is veel breder dan louter ondersteuning tijdens een handelsmissie’

Die hulp is veel breder dan louter ondersteuning tijdens een handelsmissie, weet Ben van de Vrie. “Juist het verhaal dat voorafgaat aan een reis is belangrijk, als er überhaupt al een missie nodig blijkt te zijn. Misschien beslist de ondernemer op basis van onze kennis en marktonderzoek dat hij de toenadering tot het buitenland beter eerst vanuit Nederland kan organiseren, en pas later zijn gezicht buiten de grenzen laat zien.”

Ambassadeursconferentie

Dat de hulp veel breder is, blijkt al in de eerste maanden van het eerste loopjaar van het fonds. Zo was er op 15 januari een Europese ambassadeursconferentie opgezet. Van de Vrie: “Daar konden de ondernemers met alle voor hen relevante ambassades in contact komen. Die horen hun verhaal aan en kunnen vervolgens hun netwerk aanspreken om op hun locatie zaken al in gang te zetten.”

Een van de tien ondernemingen, bagagetrollybouwer Spijkstaal, maakte van de gelegenheid gebruik om uitvoerig zijn product te pitchen, in de ‘Europa-sessie’ die door ING gedragen werd. “Inmiddels zijn daardoor de eerste contacten met Europese luchthavens gelegd.”

Ontmoetingen met specialisten

Vervolgens volgde voor de tien ondernemingen in februari een ontmoeting met specialisten van onder meer ING en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Doel was om te kijken welke specifieke wensen de bedrijven hebben en hoe ze daarin steun kunnen krijgen.

Van de Vrie: “Daarbij is niet alleen een deelnemer geholpen die mee op handelsmissie naar China wil, maar ook een klant die een beurs in Maleisië wil bezoeken en een bedrijf dat in Tsjechië een eigen evenement wil organiseren. Dat faciliteren we voor ze.”

Beurzen

Binnenkort staan er weer events op de planning die geen directe link hebben met de reguliere handelsmissies: een aantal ondernemingen gaat bijvoorbeeld mee naar de Hannover Messe.

‘Wij zorgen ervoor dat bedrijven daar een podium krijgen om zichzelf te pitchen’

Van de Vrie: “Wij zorgen ervoor dat bedrijven als Heatmatrix daar een podium krijgen om zichzelf te pitchen. Ook brengen we ze in contact met relevante marktpartijen.” En als het kan, dan brengt ING ook een van haar eigen events in verbinding met de deelnemers. Zoals bijvoorbeeld het geval is met de Week van de Ondernemer: “Daar gaat Oranje Handelmissiefonds-deelnemer Peze haar koffie schenken aan onze bezoekers.”

Dit artikel is eerder verschenen op www.nu.nl op 31 maart 2014