MKB BEDRIJVEN MAKEN KANS OP HANDELSMISSIEPAKKET

Amsterdam, 28 augustus 2014 – Vanaf deze week kunnen ondernemers zich weer opgeven voor extra ondersteuning van het Oranje Handelsmissiefonds (OHMF) bij het realiseren van hun internationale ambities. Net als afgelopen jaar zullen uiteindelijk tien kansrijke MKB-bedrijven gesteund worden met een handelsmissiepakket dat hen in staat stelt om succesvol zaken te doen over de grens.

De tien MKB-bedrijven die uiteindelijk uitgekozen worden door de jury van de vier initiatiefnemers – ING, KLM, MKB- Nederland en het Ministerie van Buitenlandse Zaken – kunnen een jaar lang rekenen op speciale aandacht van de initiatiefnemers, met ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij helpen de ondernemers in hun voorbereiding op het zakendoen over de grens, maken samen met de onderneming een plan de campagne, brengen hen in contact met hun internationale netwerk en verlenen het bedrijf ondersteuning in hun (eerste) stappen in een nieuwe markt.

Lange adem

In het afgelopen jaar is gebleken dat deze ondersteuning veel waard is. Internationaal zakendoen vergt een grondige voorbereiding en een lange adem. Door gerichte acties te nemen, hebben de winnende ondernemers op efficiënte wijze een voet aan de grond gekregen in nieuwe markten en maken zij momenteel een goede kans om succesvol te zijn in het buitenland. Het jaar van ondersteuning is nog niet voorbij, maar het definitieve resultaat van de inspanningen zal over enkele jaren zichtbaar zijn.

Tot 1 oktober inschrijven

Ondernemers kunnen zich vanaf nu tot 1 oktober opgeven voor het Oranje Handelsmissiefonds op www.oranjehandelsmissiefonds.nl. Op 7 november zal bekend worden welke tien MKB-bedrijven een jaar lang exportondersteuning krijgen.

Inspireren en stimuleren

Het OHMF heeft tot doel om nog meer (MKB)ondernemers te inspireren en te stimuleren om de stap naar het buitenland te zetten. Het fonds ziet toe op de ondersteuning van tien geselecteerde MKB-ers. Zij ontvangen een symbolische cheque ter waarde van 10.000 euro voor onder meer volledig begeleide deelname aan een handelsmissie of internationale beurs.